yang bengkok tidak akan dipukul, justru yang lurus akan dihantam terus.

이게 뜻이 어떻게 될까요? 

못에다가 망치질할때를 말하는거 같은데 속뜻이 따로 있을까요?

감사합니다