Saya rajin bekerja


Saya bekerja dengan rajin..


두 문장의 뜻이 같아?

어떻게 더 알맞아?